Lիլիթ Շաքարյան

Lիլիթ Շաքարյան

Սոցիոլոգ, ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի Ֆակուլտետի Դասախոս, Էմպիրիկ բնագավառի մասնագիտացված դասընթացավար/Թրեյներ

2009 թվականից սկսած, աշխատում եմ ԵՊՀ-ի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնում՝ որպես դասախոս:
Ավելի քան 8 առարկայական ծրագրերի (Ժամանակակից PR տեխոնոլոգիաներ, Բրենդինգի հիմունքներ, PR քրեստոմատիա, PR արշավների նախագծում, Գովազդի սոցիոլոգիա, ԶԼՄ սոցիոլոգիա, Գենդերի սոցիալական կառուցակցում, Գենդեր և հաղորդակցություն) հեղինակ, որոնք դասավանդում եմ ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի, Ժուռնալիստիկայի և Ռոմանոգերմանական բանասիրության ֆակուլտետներում:
Մի շարք գիտական հոդվածների և մասնագիտական կրթական նյութերի հեղինակ:
Դասավանդում եմ նաև անգլերեն լեզվով միջազգային փոխանակման ծրագրերի հիման վրա ԵՊՀ-ում սովորող օտարերկրյա ուսանողների համար:
Ընտրացանկ