Գովազդ և մարքեթինգային կոմունիկացիաներ

Գովազդ և մարքեթինգային կոմունիկացիաներ

Գովազդ և մարքեթինգային կոմունիկացիաներ

Թրեյնինգը նախատեսված է ընկերությունների ղեկավար անձնակազմի, մարքեթինգի մենեջերների, ինչպես նաև մարքեթինգի և գովազդի այն մասնագետների համար, որոնք առօրյա մասնագիտական գործունեության ընթացքում`

 • Մշակում և իրականացնում են գովազդային արշավներ և ապրանքի առաջխաղացման ծրագրեր,
 • Զբաղվում են նոր ապրանքների և/կամ ծառայությունների մշակմամբ,
 • Առնչվում են գովազդի տարներ կրիչների պատրաստման, ձևավորման և մշակման հետ,
 • Ցանկանում են կատարելագործել իրենց ունակություններն ու գիտելիքները այդ ասպարեզներում

Թրեյներ

Թրեյնինգային ծրագիրը

Ի՞նչ ձևաչափով է ընթանում թրեյնինգը

 • Տեսական մաս․մարքեթինգային կոմունիկացիաների այս հատվածը ներկայացվում է օրինակների և քեյսերի միջոցով, որպեսզի մասնակիցները ավելի լավ պատկերացնեն դրանց կիրառման տիրույթն ու հնարավորությունները,
 • Թրեյնինգի յուրաքանչյուր փուլի ընթացքում իրականացվում են խմբային քննարկումներ,
 • Գործնական մասում կատարվում է արդյունքների ամփոփում՝ գործարար և դերային խաղերի ակտիվ գործածմամբ,
 • Տրամադրվում են մանրամասնված հենդաութներ․

Ի՞նչ կտա Ձեզ այս թրեյնինգը

Թրեյնինգում ստացած գիտելիքների և հատուկ հմտությունների շնորհիվ մասնակիցները կարող են՝

 • Կառուցել ապրանքի առաջխաացման պլան (marketing communications plan)
 • Ամբողջացնել և համակարգել իրենց գիտելիքները մարքեթինգային կոմունիկացիաների ոլորտում (գովազդ, PR, ուղակի վաճառքներ, sponsorship և այլն),
 • Կատարելագործել ունեցած գիտելիքներն ու ձեռք բերել ժամանակակից մարքեթինգային մոմունիկացիաների զարգացման համար անհրաժեշտ նոր գործիքներ,
 • Ծանոթանալ կոմունիկացիաների նոր տենդենցներին, նորագույն մեթոդներին և ժամանակակից գործիքներին, որոնց միջոցով կբարձրացնեն իրենց աշխատանքի արդյունավետությունը
 • Համալրել ունեցած պրակտիկ գիտելիքներն ու հմտությւոնները՝ կազմակերպության մրցունակությունը և շահութաբերությունը բարձրացնելու նպատակով

Տևողությունը

Թրեյնինգային ծրագրի տևողությունն է 3 օր (8 ժամ)

Սերտիֆիկատ

Թրեյնինգի ավարտին տրվում է մասնակցության սերտիֆիկատ “Սենսեյ” Մարքեթինգի Ակադեմիայի և  Մարքեթինգի Հայկական Ասոցիացիայի կողմից

Արժեք

Թրեյնինգային ծրագրի արժեքն է՝ 35.000 դրամ
battery_charging_full

Առաջիկա թրեյնինգներ

Ընտրացանկ