Բազային մենեջմենթ

Բազային մենեջմենթ

Բազային մենեջմենթ

Թրեյնինգի հիմնական նպատակները․

Զարգացնել և կատարելագործել ղեկավարներին, ինչպես նաև զինել իրենց նոր գործիքներով, որոնք հնարավորություն կտան էֆեկտիվ աշխատել ժամանակակից պայմաններում։ Թրեյնինգն իրականացվում է գերինտերակտիվ ձևաչափով, որտեղ արդի տեսական գիտելիքների ներկայացման հետ անցկացվում են խաղեր, կատարվում առաջադրանքներ անմիջապես տեղում՝ ստացված գիտելիքները ամրապնդելու, ինչպես նաև նոր հմտություններ ձեռք բերելու նպատակով։ Բոլոր առաջադրանքները ցանկության դեպքում կուղեկցվեն տեսաձայնագրող սարքերով (կեյսերի և առաջադրանքների վերլուծության նպատակով), ինչպես նաև աուդիո և տեսաֆիլմերով։ Ակտիվ թրեյնինգը հնարավորություն կտա մասնակիցներին․
  • կատարելագործել ունեցած մենեջերական գիտելիքներն ու ձեռք բերել ժամանակակից ղեկավարին անհրաժեշտ նոր գործիքներ,
  • զարգացնել կիրառել լիդերական հատկություններ և կարողանալ պարարտ հող ստեղծել դրանց կիրառման համար, ինչը կօգնի ներգրավել ենթականերին նպատակամիտման գործընթացին և նվազագույն ռեսուրսներով հասնել առավելագույն արդյունքների,
  • ձեռք բերել քոուչինգի և մենթորական գործիքներ, որոնց կիրառումը կօգնի ղեկավարին առավելագույնս օգտագործել ենթակաների ներուժն ու հնարավորությունները, զարգացնել և ուսուցանել՝ բացահայտելով նոր տաղանդներ, ինչպես նաև ստեղծել մոտիվացված և մասնագիտական բարձր որակներով օժտված ամրակուռ թիմ,
  • զարգացնել ընկերության կառավարման կուլտուրա, նեմուծել մենեջմենթի նոր արդյունավետ գործիքներ, որոնք անշուշտ դրականորեն կազդեն կազմակերպության գործունեության և իմիջի վրա, իսկ վաճառքի կազմակերպման, իրականացման և վերահսկման նոր գործիքների շնորհիվ նաև կբարձրանան ընկերության տնտեսական ցուցանիշները։

Թրեյներ

Թրեյնինգային ծրագիրը

Տևողությունը

Թրեյնինգային ծրագրի տևողությունն է 3 օր (8 ժամ)

Սերտիֆիկատ

Թրեյնինգի ավարտին տրվում է մասնակցության սերտիֆիկատ “Սենսեյ” Մարքեթինգի Ակադեմիայի և  Մարքեթինգի Հայկական Ասոցիացիայի կողմից

Արժեք

Թրեյնինգային ծրագրի արժեքն է՝ 35.000 դրամ
battery_charging_full

Առաջիկա թրեյնինգներ

Ընտրացանկ